Likwidacja zbiorników i stacji paliw


Oferta firmy obejmuje także usługi likwidacji stacji paliw. Prace to powinny być poprzedzone wykonaniem stosownego projektu likwidacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W zakres prac związanych z likwidacją stacji wchodzą między innymi:

  • neutralizacja zbiorników (czyszczenie, wentylowanie)
  • neutralizacja rurociągów (płukanie, wentylowanie)
  • prace związane z wydołowaniem i wywozem zbiorników
  • demontaż rurociągów i pozostałej infrastruktury technicznej
  • przekazanie zdemontowanych materiałów do utylizacji
  • badanie gruntu (w niektórych przypadkach rekultywacja)