Pomiar skuteczności VRS w dystrybutorach


Od 1 stycznia 2018 roku dystrybutory paliw podlegają corocznej kontroli w zakresie sprawności systemów odzyskiwania par benzyn (VRS).

Wychodząc naprzeciw stawianym przez UDT wymogom, wykonujemy coroczne pomiary sprawności VRS – zgodnie z normą PN-EN 16321-2, na stacjach paliw w całej Polsce.

Z uwagi na fakt, że świadczymy usługi serwisowe dla kilkuset stacji w całym kraju, znacząco obniżamy koszty logistyczne. Dlatego decydując się na współpracę z nami nie ponoszą Państwo kosztów dojazdu na obiekt.

Pomiary skuteczności działania VRS wykonujemy metodą mokrą, polegającą na przelaniu dystrybutora i odczytaniu na jego liczniku ilości przelanych litrów, przy jednoczesnym pomiarze za pomocą gazomierza ilości odebranych par benzyn. Po wykonaniu usługi wystawiamy Państwu  dokument protokół poświadczający wykonanie badania będący potwierdzeniem spełnienia wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par benzyn.