Projektowanie stacji paliw


 Oferujemy usługi wykonywania prac projektowych na stacjach paliw w tym głównie:
  • pełne projekty budowy stacji paliw (zarówno uproszczone do pozwolenia na budowę jak i wykonawcze)
  • projekty samej technologi paliwowej (wymiany zbiorników, przebudowy rurociągów)
  • projekty sieci (wod-kan, elektryczny, c.o.)
  • projekty branży drogowej i konstrukcyjnej
  • projekty techniczne szczelnych nawierzchni pod wiatą wraz z separatorem
  • koncepcji zagospodarowania terenu przed rozpoczęciem

W przypadku kompletnych projektów pierwszym krokiem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Na tym etapie z tolerancją 10% możemy wykonać wstępny kosztorys budowy stacji paliw.