Szczelne nawierzchnie


Zajmujemy się wykonywaniem szczelnych nawierzchni pod wiatami na stacjach paliw oraz w miejscu rozładunku paliw. Nawierzchnie te wykonywane są ze szczelnego betonu. Przed betonowaniem konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Nawierzchnie wykonujemy ze spadkiem w stronę odwodnień liniowych (w zależności od wytycznych projektowych).