Wymiana zbiorników


Wykonujemy usługi wymiany starych zbiorników paliw na nowe dwupłaszczowe. Prace te zwykle przeprowadza się w oparciu o zgłoszenie w miejscowym Wydziale Architektury. Przy wymianie zbiorników wykonujemy też badanie gruntu pod kątem zawartości substancji ropopochodnych oraz konieczności stosowania ochrony katodowej. W niektórych przypadkach po demontażu starych płyt fundamentowych i wykonaniu nowej – istnieje możliwość żeby w miejsce kilku zbiorników zadołować jeden wielokomorowy. Tego typu proces w niektórych przypadkach pozwala mocno obniżyć koszty wymiany zbiorników. Wymaga to jednak uzyskania pozwolenia na budowę.