Realizacje


W grudniu 2017 roku zakończyliśmy kompleksową budowę technologii paliwowej na stacji paliw zlokalizowanej w porcie Radomsko.  W skład inwestycji wchodziła:

 • dostawa i posadowienie zbiorników paliw CGH,
 • dostawa i posadowienie zbiorników LPG,
 • dostawa i posadowienie zbiornika do magazynowania AdBlue,
 • dostawa i montaż kompletnej instalacji plastikowych rurociągów paliw
 • dostawa i montaż dystrybutorów wieloproduktowych, dystrybutorów AdBlue, LPG a także wysokowydajnych dystrybutorów do tankowania TIR-ów,
 • wykonanie stanowiska spustowego,
 • wykonanie ochrony katodowej zbiorników,
 • dostawa i montaż systemu kontrolno – pomiarowego,

Po zakończeniu prac zasadniczych wykonaliśmy próby szczelności, odbiory zbiorników z UDT a także legalizacje zbiorników z Urzędem Miar. Referencje do pobrania tutaj

W lipcu 2018 roku podpisaliśmy umowę z firmą budowlaną IDS-BUD S.A. na dostawę i posadowienie 15 zbiorników do magazynowania oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i paliw lotniczych. W zakres prac wchodzi między innymi:

 • dostawa i montaż 13 podziemnych zbiorników o pojemności 100m3 każdy przeznaczonych do magazynowania oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i paliw lotniczych,
 • dostawa i montaż zbiorników do magazynowania zlewek o pojemności 60m3 i 5m3,
 • dostawa i montaż końcowych oraz rurowych bezpieczników ogniowych a także kurków kulowych o dużych średnicach,
 • wykonanie prób szczelności z Wojskowym Dozorem Technicznym oraz legalizacji z Urzędem Miar,

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na czerwiec 2019 roku.

Na początku września 2018 podpisaliśmy umowę ze Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim na budowę stacji paliw do tankowania ratraków w systemie pod klucz. Zakres prac obejmował między innymi:

 • dostawę podziemnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego,
 • dostawę naziemnego kontenera do magazynowania AdBlue,
 • wykonanie szczelnej nawierzchni,
 • dostawę dystrybutora do wydawania oleju napędowego wraz,
 • dostawę zintegrowanego systemu do wydawania paliw na karty,
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,
 • odbiory z UDT.

Budowa została zakończona na początku listopada 2018 roku.

W październiku 2018 roku otrzymaliśmy zlecenie z firmy Kronospan OSB Sp. z o.o na budowę w systemie „zaprojektuj i zbuduj” zakładowej stacji paliw w Strzelcach Opolskich. W skład budowanej stacji wchodzi:

 • opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • dostawa podziemnego zbiornika do magazynowania olejów napędowych i AdBlue,
 • dostawa odmierzacza oleju napędowego a także odmierzacza AdBlue,
 • wykonanie instalacji paliwowej,
 • wykonanie szczelniej nawierzchni oraz wyspy poddystrybutorowej,
 • wykonanie stalowej wiaty,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,
 • dostawa i montaż zintegrowanego systemu wydawania paliw na karty,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej,
 • dostawa sond kontrolno pomiarowych,
 • odbiory z UDT

Prace przebiegły zgodnie z planem a budowa została zakończona w kwietniu 2019 roku.

Pod koniec 2017 roku otrzymaliśmy zlecenie od firmy RAMKS Rafał Mikołajczyk na wykonanie technologii paliwowej na budowanej  stacji paliw w Zawadzkiem. Zakres prac obejmował między innymi:

 • dostawę podziemnego zbiornika do magazynowania paliw,
 • dostawę podziemnego zbiornika do magazynowania AdBlue,
 • dostawa naziemnego zbiornika do magazynowania LPG,
 • dostawa i montaż wieloproduktowych odmierzaczy paliw, 
 • dostawa i montaż odmierzaczy do AdBlue i LPG,
 • dostawa i montaż systemu kontrolno pomiarowego,
 • dostawa i montaż rurociągów paliwowych.

W listopadzie 2018 roku otrzymaliśmy zlecenie od francuskiej firmy OMTD na dostawę i montaż dwóch zbiorników na olej napędowy do zasilania agregatów prądotwórczych.

Zakres prac:

 • prace ziemne wraz z wykonaniem fundamentów
 • dostawa dwóch podziemnych zbiorników do magazynowania oleju napędowego o pojemności 25m3 i 15m3
 • montaż osprzętu i opomiarowania

Prace zostały zakończone w lutym 2019 roku zgodnie z planem.

W maju 2018 roku podpisaliśmy umowę z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. na przebudowę zakładowej stacji paliw w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

W zakres prac wchodzi między innymi:

 • wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • dostawa podziemnego wielokomorowego zbiornika do magazynowania paliw,
 • dostawa nowych odmierzaczy paliw,
 • wykonanie nowej, kompletnej instalacji orurowania.
 • odbiory z UDT.

Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 roku. Prace przebiegają zgodnie z planem.

W maju 2018 roku podpisaliśmy umowę z firmą DŁUTRANS Wiesław Dłuski z Bytomia na budowę zakładowej stacji paliw w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. 

W zakres prac wchodzi między innymi: 

 • opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • dostawa podziemnego zbiornika do magazynowania olejów napędowych i AdBlue,
 • dostawa odmierzacza oleju napędowego a także odmierzacza AdBlue,
 • wykonanie instalacji paliwowej,
 • wykonanie szczelniej nawierzchni oraz wyspy poddystrybutorowej,
 • wykonanie stalowej wiaty,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,
 • dostawa i montaż zintegrowanego systemu wydawania paliw na karty,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej,
 • dostawa sond kontrolno pomiarowych,
 • odbiory z UDT

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem a planowany termin ich zakończenia to lipiec 2019 roku.

W marcu 2019 roku podpisaliśmy umowę z prywatnym inwestorem na wykonanie technologii paliwowej na stacji paliw w Chwaszczynie.

W zakres prac wchodzi między innymi:

 • dostawa dwóch podziemnych zbiorników do magazynowania paliw o pojemności 50m3 każdy,
 • dostawa zbiornika do magazynowania LPG
 • dostawa nowych wieloproduktowych odmierzaczy paliw,
 • dostawa nowego odmierzacza LPG
 • wykonanie nowej, kompletnej instalacji orurowania.
 • odbiory z UDT.

Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2019 roku. Prace przebiegają zgodnie z planem.

W maju 2019 roku na zlecenie Tele-Fonika Kable S.A. rozpoczęliśmy prace związane z posadowieniem podziemnego zbiornika do magazynowania oleju.

W zakres prac wchodzi między innymi:

 • uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • dostawa podziemnego zbiornika o pojemności V=30m3 do magazynowa
 • system pompowy wraz z orurowaniem
 • wykonanie sterowania i automatyki

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019 roku. Prace przebiegają zgodnie z planem.