Czyszczenie zbiorników


Świadczymy usługi czyszczenia zbiorników paliwowych podziemnych i naziemnych. Posiadamy niezbędny sprzęt, taki jak dmuchawy, wentylatory, narzędzia nieiskrzące czy eksplozymetry służące do pomiarów stężeń wybuchowych, które pomagają w bezpieczny sposób wyczyścić każdy zbiornik przygotowując go do oględzin technicznych.

W zakresie czyszczenia zbiorników świadczymy także usługi w zbiornikach naziemnych o osi pionowej o pojemnościach od 500 m³ do nawet 8000 m³.

Po czyszczeniu zbiorników nasi pracownicy zabezpieczają odpady ropopochodne, które następnie przekazujemy do utylizacji oraz dostarczamy Klientom karty przekazania odpadów.