Dokumentacje i ekspertyzy techniczne


Wykonujemy badania i oceny stanu technicznego zbiorników zakończone opracowaniem ekspertyz technicznych. Dzięki temu dowiesz się w jakim stanie technicznym są Twoje zbiorniki. Odpowiemy na pytanie czy można objąć zbiorniki gwarancją oraz o co należy dbać aby ich stan techniczny się nie pogarszał z biegiem lat.
 
W naszej firmie opracowujemy również tzw. paszport zbiornika – czyli dokumentację techniczną dla UDT w których znajdują się rysunki techniczne, zestawienia armatury i niezbędne obliczenia wytrzymałościowe. Dane te są niezbędne żeby objąć zbiorniki dozorem technicznym.