Modernizacja – drugi płaszcz


Dostępne dziś na rynku produkty naftowe, które są o wiele bardziej agresywne niż przed kilkoma laty powodują szereg problemów dla stacji paliw. Paliwa wchodzą w reakcję z niektórymi elementami infrastruktury paliwowej, powodując nieraz rozszczelnienia co grozi skażeniem środowiska i powoduje duże komplikacje w funkcjonowaniu stacji. Problemy te dotyczą zarówno rurociągów, dystrybutorów jak i samych zbiorników. Żywice, które jeszcze kilka lat temu były rekomendowane dla produktów naftowych dzisiaj nie spełniają swej funkcji. Szczególne problemy zaobserwowano w zbiornikach magazynujących benzynę bezołowiową. Problem też, chociaż rzadziej dotyczy także olejów napędowych.

Opracowana przez nas technologia laminowania DWUPŁASZCZ SYSTEM eliminuje całkowicie problemy związane z rozpuszczaniem się laminatów. Zastosowana w niej żywica stworzona jest do magazynowania dzisiejszych paliw. Takie rozwiązanie gwarantuje odporność laminatu na paliwa w kolejnych latach, w których zawartość bioestrów ma sukcesywnie rosnąć.