Przeglądy techniczne urządzeń pomiarowych


Wykonujemy coroczne, wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego przeglądy:

  • urządzeń monitorujących szczelność zbiorników
  • urządzeń monitorujących stany magazynowe (sondy pomiarowe OPW, Veeder Root)
  • zaworów oddechowych.

Nasi pracownicy posiadają stosowne szkolenia.